Skogbrukets HMS-utvalg, logo

Kalender

Kontakt

Skogbrukets HMS-utvalg

co/ Skogbrukets Landsforening
Postboks 5496 Majorstuen
0305 Oslo


Besøksadresse:
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo
Finn i kart »


Kontakt:
Petter Nilsen

Telefon: +47 906 85 890

Send e-post »

Risikomomenter ved gravedrifter og taubanedrifter

Skogbrukets HMS-utvalg fikk i 2015 støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond til en studietur til Vestlandet for å vurdere risiko ved drift i bratt terreng, fortrinnsvis gravedrifter og taubanedrifter. På bakgrunn av studituren er utvalgets HMS-veileder oppdatert med risikovurderinger knyttet til disse driftsmetodene.

Studieturen ble gjennomført september 2015. HMS-utvalget hadde på forhånd tett dialog med Vidar Jørdre og Sondre Syse i Vestskog samt entreprenør Frivik, Norsk Taubanelag.

Vestskogs representanter hadde tilrettelagt for at HMS-utvalget fikk besøke en gravedrift i Ullensvang. Driften lå i bratt terreng. Det ble derfor benyttet gravemaskin som tilrettela for hogstmaskin og lassbærer. HMS-utvalget fikk under besøket god anledning til å studere faremomenter og HMS-utfordringer ved denne driftsformen. På bakgrunn av dette, samt dialog med maskinførere/entreprenør og Vestskog sine representanter har HMS-utvalget satt opp en "risikovurdering" ved gravedrifter.

Utenfor Bergen hadde entreprenør Frivik tilrettelagt besøk til en taubanedrift, hvor tre man arbeidet i terrenget med manuell hogst og stropping, mens den fjerde betjente taubanen. Også ved denne drifta fikk HMS-utvalget rikelig anledning til å stille spørsmål til arbeidere/entreprenør og til å diskutere sikkerhet med disse. På denne bakgrunn har utvalget laget "risikovurdering" ved taubanedrifter.

HMS- utvalget sine risikovurderinger er kvalitetssikret av Vidar Jørdre i Vestskog og entreprenør Frivik, Norsk Taubanelag, og er nå tatt inn i utvalgets HMS-vieledning som kan lastes ned ved å gå inn på "dokumenter" og deretter "veiledninger". Utvalgets risikovurderinger vil kunne være til god hjelp for den som skal planlegge og gjennomføre disse typer tømmerdrifter. HMS-utvalget oppfordrer til aktivt bruk av veiledningen.

HMS-utvalget takker Skogbrukets Verdiskapingsfond for økonomisk støtte, og entreprenør Frivik og Vestskog for tilrettelegging og godt samarbeid.

Utvalget vil forøvrig også gjøre oppmerksom på at HMS-veilederen som det her vises til og som nå ligger på våre hjemmesider, også er oppdatert med informasjon i forhold til skogbrann.

Logos Fellesforbundet Arbeidstilsynet NHO Mat og Bio Maskinentreprenørenes Forbund Norges Skogeierforbund Skogbrukets Kursinstitutt