Skogbrukets HMS-utvalg, logo

Kalender

Kontakt

Skogbrukets HMS-utvalg

co/ Skogbrukets Landsforening
Postboks 5496 Majorstuen
0305 Oslo


Besøksadresse:
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo
Finn i kart »


Kontakt:
Petter Nilsen

Telefon: +47 906 85 890

Send e-post »

Lover og forskrifter

Her finner du en oversikt og lenker til aktuelle lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).Vedrørende krav til arbeidsutstyr og verneutstyr, se kap 10. Vedrørende regler om stoffkartotek, se kap 2.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. (Krav til hvilke bransjer som skal ha bedriftshelsetjeneste framgår av kap 13.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

 Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften).   

Logos Fellesforbundet Arbeidstilsynet NHO Mat og Bio Maskinentreprenørenes Forbund Norges Skogeierforbund Skogbrukets Kursinstitutt