Skogbrukets HMS-utvalg, logo

Kalender

Kontakt

Skogbrukets HMS-utvalg

co/ Skogbrukets Landsforening
Postboks 5496 Majorstuen
0305 Oslo


Besøksadresse:
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo
Finn i kart »


Kontakt:
Petter Nilsen

Telefon: +47 906 85 890

Send e-post »

Skogbrukets HMS-utvalg

Skogbrukets HMS-utvalg har jobbet for god HMS i skogbruksnæringen siden 1974!

Mandat

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

  • Skogbrukets Landsforening (SL)
  • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
  • Fellesforbundet
  • Norges Skogeierforbund
  • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)
  • Norsk Ved
  • Arbeidstlsynet (observatør)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer,, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS‐utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post: petter.nilsen@nhoml.no, elller telefon +47 906 85 890

Vår adresse er:

Skogbrukets HMS-utvalg
co/ Skogbrukets Landsforening
Postboks 5496 Majorstuen
0305 Oslo

 

Representanter i HMS-utvalget

Arvid Eikeland (leder)
 Fellesforbundet
Telefon: 908 55 978
E-post
 arvid.eikeland@fellesforbundet.no

Petter Nilsen (sekretær)
Fagsjef 
NHO Mat og Drikke/Skogbrukets
Landsforening
Telefon: 906 85 890
E-post petter.nilsen@nhoml.no

Geir Myklestad
Senior prosjektleder
Skogbrukets Kursinstitutt
Telefon: 952 71 799
E-post gm@skogkurs.no

Øyvind Stranna Larsen
Norsk Ved
Telefon: 480 96 833
E-post 

Harald Øie
Senior prosjektleder
Arbeidstilsynet
Telefon: 73 19 97 00
E-post 

Dag Skjølaas
Rådgiver
Norges Skogeierforbind
Telefon: 975 93 629
 E-post dag.skjolaas@skog.no

Logos Fellesforbundet Arbeidstilsynet NHO Mat og Bio Maskinentreprenørenes Forbund Norges Skogeierforbund Skogbrukets Kursinstitutt